Kontakt

Osoba kontaktowa

Włodzimierz Różewicki - właściciel
tel. kom. 0602 193 012


P.W. RAWPOL

86-005 Białe Błota k/Bydgoszczy
ul. Kocia 4

tel. (052) 321 70 54
tel./fax (52) 381 44 30

e-mail: rawpol@rawpol.pl